Bijenstand

Het afgelopen jaar 2023 zijn we doorgegaan met het ontwikkelen van de bijenstand. We lopen tegen praktische problemen aan als “hoe kunnen we voor goed onderhoud zorgen?”. We hebben wel duizenden bloembollen gepoot.

In 2022 Renske Bos heeft een mooi ontwerp gemaakt voor onze bijenstand. Er is ruimte voor een groot deel eenjarigen die gezaaid gaan worden. Kleis Hensen heeft inmiddels met zijn tractor de bodem omgewoeld. Een aantal leden hebben vervolgens alle worteldelen eruit geharkt. Eind maart hebben een aantal leden struiken en vaste planten in de bodem gezet. De praktijklessen van de basiscursus worden in de tuin gegeven. Wij hebben ook een reglement voor de bijenstand opgesteld. De beheerder van de bijenstand is Harry Huisman. Voor alle zaken die te maken hebben met de bijenstand, bijv. het plaatsen van volken, vragen we jullie om contact op te nemen met de beheerder. Harry is te bereiken via de mail: harryhuisman@kpnmail.nl of mobiel: 06-53735507.

Geschiedenis

In februari 2021 kreeg de vereniging een stukje grond in bruikleen aan de Harderwijkerweg net buiten Uddel. Dit is een grote wens; een eigen onderkomen. Enthousiast werden de handen uit de mouwen gestoken; grond bewerken, inzaaien met eenjarigen, een blokhut plaatsen, bokken maken voor de bijenkasten.

Er zijn nog veel wensen voor het komende jaar 2022. Wij willen een aansluiting voor stroom en water bij de blokhut. Dan kunnen we ter plekke cursussen organiseren, workshops houden en eventueel schoolklassen ontvangen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp van de ruimte. Er komt plaats voor veel eenjarigen en drachtplanten. Niet alleen onze (honing)bijen profiteren daar van, maar ook vele andere insecten.

Onze bijenstand wordt een natuurtuin.

Naast onze honingbijen leven er nog ongeveer 350 andere soorten wilde bijen in ons land. Wij hebben het afgelopen jaar (2021) al gezien dat veel andere insecten, hommels en vlinders de bijenstand bezocht hebben.