Geschiedenis

Al vele honderden jaren worden er in Uddel en omgeving bijen gehouden. Er woonden vooral eenvoudige landarbeiders. Zij leefden als kleine keuterboertjes. De uitgestrekte bossen en heidevelden zorgde voor extra inkomsten. Vooral de oogst van heidehoning was lucratief. Dat gebeurde in het begin met ronde manden, gemaakt van stro. Stro was er altijd en hout was duur. Houten kasten zag je in deze omgeving niet. Het nadeel van de ronde mand was, dat de raathoning er altijd uit gesneden moest worden. Dit verstoorde het volk en de mand kon meestal niet meer gebruikt worden.

In 1932 werd er voor het eerst een vierkante korf gebruikt. Deze werd bedacht en gemaakt door Berend van Milligen, in samenwerking met Jacob Kok en Geurt Boeve. Deze drie Uddelnaren zagen al snel het voordeel. In deze “mobielkorf” konden raampjes geplaatst worden. De zuivere raathoning was veel makkelijker te winnen. Bovendien kon de vierkante korf vaker gebruikt worden.

Onze vereniging is opgericht op 3 maart 1976. Tijdens deze vergadering, in de lerarenkamer van de toenmalige mavo, besloten 23 aanwezigen tot de oprichting van een eigen vereniging in Uddel. Eén van de aanwezige imkers, Dirk van de Brink verwoordde het als volgt: “Wij kunnen makkelijk zelf een vereniging oprichten in Uddel.” Aldus geschiede. De vereniging sloot zich aan bij de Algemene Nederlandse Imkersvereniging.(ANI). Een naam voor de vereniging was niet moeilijk te vinden: De Vierkante Korf.

Er werden verschillende activiteiten georganiseerd. Daar hoorden ook excursies bij naar het fruit. Met korf- en siervlechtcursussen werd in 1983 begonnen. De eerste cursussen werden gegeven in de mavo en later in de schietkelder van Het Blanke Schot. Deelnemers leerden stoelmatten, met biezen of webbing.

In 1983 werd eveneens begonnen met een cursus waarin de basisbeginselen van het bijenhouden werden bijgebracht. De eerste praktijkles wordt gegeven door Berend Hop. Er zijn 11 deelnemers aan deze cursus. “Het mooie van bijenhouden is, dat het nooit hetzelfde is”, zegt Berend Hop. Op 4 maart 2016 werd het 40 jarig bestaan van Bijenhoudersvereniging De Vierkante Korf gevierd met een feestavond in dorpshuis het Blanke Schot in Uddel.  De vereniging had destijds 60 leden. Toen was er ook sprake van: “Hoe kunnen we jonge mensen enthousiast maken om imker en lid te worden van onze vereniging”, aldus Henk Kok, de toenmalige voorzitter. “Het is belangrijk dat de bijenhouderij in stand wordt gehouden voor nu en voor de toekomst. Het is een boeiende hobby die je in aanraking brengt met de mooie natuur om je heen”.

Dit onderwerp speelt nog steeds; bijenhouden is nooit hetzelfde, jeugd enthousiast maken, relatie met de natuur om je heen. Daarbij is een goede balans tussen het houden van (veel) honingbijenvolken en de wilde bijen en overige insecten belangrijk. Thema’s als biodiversiteit en duurzaamheid spelen een steeds grotere rol.